Perhubungan Pelabur

Adalah menjadi matlamat utama Bursa Malaysia untuk mempamerkan standard integriti tertinggi kepada komuniti pemegang saham dan pelabur kami. Kami komited untuk membina hubungan jangka panjang berasaskan pendedahan yang adil dan tepat masa, ketelusan, keterbukaan dan komunikasi berkesan.

Untuk perkara berkaitan Perhubungan Pelabur, sila hubungi ir@bursamalaysia.com

Investor Relations

Pertanyaan

Bursa Malaysia berusaha untuk mewujudkan dialog yang bermakna dengan komuniti pelaburan dan kekal komited untuk menggalakkan pembangunan amalan IR terbaik di Malaysia. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau komen untuk pasukan Perhubungan Pelabur di Bursa Malaysia, sila isi dan hantar borang pertanyaan di bawah:

(3 - 15 angka abjad) (3 - 15 angka abjad) (3 - 15 angka abjad)

* Medan yang diperlukan