Perhubungan Pelabur

Adalah menjadi matlamat utama Bursa Malaysia untuk mempamerkan standard integriti tertinggi kepada komuniti pemegang saham dan pelabur kami. Kami komited untuk membina hubungan jangka panjang berasaskan pendedahan yang adil dan tepat masa, ketelusan, keterbukaan dan komunikasi berkesan.

Untuk perkara berkaitan Perhubungan Pelabur, sila hubungi ir@bursamalaysia.com

Investor Relations

Pengumuman Keputusan Suku Tahunan

 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004

Seksyen prestasi kewangan memberikan data kewangan utama dan maklumat syarikat.

  Condensed Consolidated Financial Statement Media Release Slide Presentation Webcast
3Q2018 Financial Result
[29 Oct 2018]

Download
421 KB (PDF)

Download
194 KB (PDF)

Download
1.14 MB (PDF)

-
1H2018 Financial Result
[30 Jul 2018]

Download
397 KB (PDF)

Download
192 KB (PDF)

Download
1.21 MB (PDF)

View Video
01:07:00 mins

1Q2018 Financial Result
[25 Apr 2018]

Download
346 KB (PDF)

Download
195 KB (PDF)

Download
1.31 MB (PDF)

-

Seksyen prestasi kewangan memberikan data kewangan utama dan maklumat syarikat.

  Condensed Consolidated Financial Statement Media Release Slide Presentation Webcast
3Q2017 Financial Result
[25 Oct 2017]

Download
532 KB (PDF)

Download
251 KB (PDF)

Download
1.43 MB (PDF)

-
1H2017 Financial Result
[26 Jul 2017]

Download
640 KB (PDF)

Download
225 KB (PDF)

Download
1.59 MB (PDF)

View Video
40:29 mins

1Q2017 Financial Result
[26 Apr 2017]

Download
432 KB (PDF)

Download
203 KB (PDF)

Download
1.22 MB (PDF)

-

Seksyen prestasi kewangan memberikan data kewangan utama dan maklumat syarikat.

  Condensed Consolidated Financial Statement Media Release Slide Presentation Webcast Audio File
(mp3)
4Q2016 Financial Result
[03 Feb 2017]

Download
561 KB (PDF)

Download
332 KB (PDF)

Download
2.37 MB (PDF)

-

Listen Audio
52:47 mins

3Q2016 Financial Result
[24 Oct 2016]

Download
502 KB (PDF)

Download
332 KB (PDF)

Download
2.16 MB (PDF)

- -
1H2016 Financial Result
[25 Jul 2016]

Download
689 KB (PDF)

Download
305 KB (PDF)

Download
2.45 MB (PDF)

View Video
44:16 mins

-
1Q2016 Financial Result
[25 Apr 2016]

Download
451 KB (PDF)

Download
131 KB (PDF)

Download
2.0 MB (PDF)

- -

Seksyen prestasi kewangan memberikan data kewangan utama dan maklumat syarikat.

  Condensed Consolidated Financial Statement Media Release Slide Presentation Webcast
4Q2015 Financial Result
[02 Feb 2016]

Download
485 KB (PDF)

Download
151 KB (PDF)

Download
4.60 MB (PDF)

View Video
39:18 mins

3Q2015 Financial Result
[23 Oct 2015]

Download
423 KB (PDF)

Download
254 KB (PDF)

Download
2.76 MB (PDF)

-
1H2015 Financial Result
[15 Jul 2015]

Download
545 KB (PDF)

Download
290 KB (PDF)

Download
2.6 MB (PDF)

View Video
50:37 mins

1Q2015 Financial Result
[22 Apr 2015]

Download
485 KB (PDF)

Download
157 KB (PDF)

Download
1.8 MB (PDF)

-

Seksyen prestasi kewangan memberikan data kewangan utama dan maklumat syarikat.

  Condensed Consolidated Financial Statement Media Release Slide Presentation Webcast
FY2014 Financial Result
[29 Jan 2015]

Download
750 KB (PDF)

Download
175 KB (PDF)

Download
2.70 MB (PDF)

View Video
46:53 mins

3Q2014 Financial Result
[20 Oct 2014]

Download
423 KB (PDF)

Download
254 KB (PDF)

Download
2.76 MB (PDF)

-
1H2014 Financial Result
[17 Jul 2014]

Download
405 KB (PDF)

Download
263 KB (PDF)

Download
2.76 MB (PDF)

View Video
53:36 mins

1Q2014 Financial Result
[17 Apr 2014]

Download
280 KB (PDF)

Download
159 KB (PDF)

Download
2.44 MB (PDF)

-

Seksyen prestasi kewangan memberikan data kewangan utama dan maklumat syarikat.

  Condensed Consolidated Financial Statement Media Release Slide Presentation Webcast
FY2013 Financial Result
[29 Jan 2014]

Download
351 KB (PDF)

Download
104 KB (PDF)

Download
1.40MB (PDF)

View Video - Part 1
23:03 mins


View Video - Part 2
32:10 mins

3Q2013 Financial Result
[23 Oct 2013]

Download
409 KB (PDF)

Download
258 KB (PDF)

Download
1.22 MB (PDF)

-
1H2013 Financial Result
[18 Jul 2013]

Download
612 KB (PDF)

Download
84 KB (PDF)

Download
2.35 MB (PDF)

View Video
35:59 mins

1Q2013 Financial Result
[18 Apr 2013]

Download
458 KB (PDF)

Download
38.7 KB (PDF)

Download
1.95 MB (PDF)

-

Seksyen prestasi kewangan memberikan data kewangan utama dan maklumat syarikat.

  Condensed Consolidated Financial Statement Media Release Slide Presentation Webcast
FY2012 Financial Result [31 Jan 2013]

Download
634 KB (PDF)

Download
72.9 KB (PDF)

Download
1.24 MB (PDF)

View Video
00:41:03 mins

3Q2012 Financial Result [19 Oct 2012]

Download
641 KB (PDF)

Download
111 KB (PDF)

Download
1.14 MB (PDF)

-
1H2012 Financial Result [18 Jul 2012]

Download
646 KB (PDF)

Download
77 KB (PDF)

Download
1.32 MB (PDF)

View Video
27:10 mins

1Q2012 Financial Result [19 Apr 2012]

Download
506 KB (PDF)

Download
48 KB (PDF)

Download
1.10 MB (PDF)

-

Seksyen prestasi kewangan memberikan data kewangan utama dan maklumat syarikat.

  Condensed Consolidated Financial Statement Media Release Slide Presentation Webcast Transcript
FY2011 Financial Result [9 Feb 2012]

Download
940 KB (PDF)

Download
68.9 KB (PDF)

Download
1.08 MB (PDF)

View Video
01:04:33 mins

-
3Q2011 Financial Result [19 Oct 2011]

Download
800 KB (PDF)

Download
77.5 KB (PDF)

Download
636 KB (PDF)

- -
1H2011 Financial Result [19 Jul 2011]

Download
724 KB (PDF)

Download
69.1 KB (PDF)

Download
854 KB (PDF)

View Video
38:08 mins

Download
364 KB (PDF)

1Q2011 Financial Result [19 Apr 2011]

Download
631 KB (PDF)

Download
64.4 KB (PDF)

Download
696 KB (PDF)

- -

Seksyen prestasi kewangan memberikan data kewangan utama dan maklumat syarikat.

  Condensed Consolidated Financial Statement Media Release Slide Presentation Webcast Transcript
4Q2010 Financial Result [27 Jan 2011]

Download
795 KB (PDF)

Download
102 KB (PDF)

Download
1.17 MB (PDF)

View Video
45:49 mins

Download
104 KB (PDF)

3Q2010 Financial Result [19 Oct 2010]

Download
777 KB (PDF)

Download
116 KB (PDF)

Download
970 KB (PDF)

- -
1H2010 Financial Result [16 Jul 2010]

Download
370 KB (PDF)

Download
85 KB (PDF)

Download
1.01 MB (PDF)

View Video
52:10 mins

Download
147 KB (PDF)

1Q2010 Financial Result [20 Apr 2010]

Download
161 KB (PDF)

Download
84 KB (PDF)

Download
604 KB (PDF)

- -

Seksyen prestasi kewangan memberikan data kewangan utama dan maklumat syarikat.

  Condensed Consolidated Financial Statement Key Statistic Media Release Slide Presentation Webcast Transcript
4Q2009 Financial Result
[04 Feb 2010]

Download
199 KB (PDF)

Download
45 KB (PDF)

Download
64 KB (PDF)

Download
996 KB (PDF)

View Video
41:37 mins

Download
134 KB (PDF)

3Q2009 Financial Result
[16 Oct 2009]

Download
131 KB (PDF)

Download
45 KB (PDF)

Download
58 KB (PDF)

Download
771 KB (PDF)

- -
1H2009 Financial Result
[20 Jul 2009]

Download
155 KB (PDF)

Download
45 KB (PDF)

Download
84 KB (PDF)

Download
1.18 MB (PDF)

View Video
25:40 mins

Download
75 KB (PDF)

1Q2009 Financial Result
[17 Apr 2009]

Download
109 KB (PDF)

Download
43 KB (PDF)

Download
60 KB (PDF)

Download
754 KB (PDF)

- -

Seksyen prestasi kewangan memberikan data kewangan utama dan maklumat syarikat.

  Condensed Consolidated Financial Statement Key Statistic Media Release Slide Presentation Webcast
4Q2008 Financial Result [04 Feb 2009]

Download
124 KB (PDF)

Download
45 KB (PDF)

Download
77 KB (PDF)

Download
447 KB (PDF)

View Video
54:17 mins

3Q2008 Financial Result [24 Oct 2008]

Download
116 KB (PDF)

Download
45 KB (PDF)

Download
108 KB (PDF)

Download
567 KB (PDF)

-
1H2008 Financial Result [17 Jul 2008]

Download
107 KB (PDF)

Download
45 KB (PDF)

Download
106 KB (PDF)

Download
947 KB (PDF)

View Video
42:23 mins

1Q2008 Financial Result [18 Apr 2008]

Download
158 KB (PDF)

Download
49 KB (PDF)

Download
952 KB (PDF)

Download
363 KB (PDF)

-

Seksyen prestasi kewangan memberikan data kewangan utama dan maklumat syarikat.

  Condensed Consolidated Financial Statement Key Statistic Media Release Slide Presentation Webcast
4Q2007 Financial Result
[31 Jan 2008]

Download
103 KB (PDF)

Download
45 KB (PDF)

Download
72 KB (PDF)

Download
777 KB (PDF)

View Video
51:26 mins

3Q2007 Financial Result
[11 Oct 2007]

Download
95 KB (PDF)

Download
44 KB (PDF)

Download
65 KB (PDF)

Download
552 KB (PDF)

-
1H2007 Financial Result
[17 Jul 2007]

Download
94 KB (PDF)

Download
44 KB (PDF)

Download
125 MB (PDF)

Download
425 KB (PDF)

View Video
01:07:21 mins

1Q2007 Financial Result
[25 Apr 2007]

Download
79 KB (PDF)

Download
42 KB (PDF)

Download
99 KB (PDF)

Download
483 KB (PDF)

-

Seksyen prestasi kewangan memberikan data kewangan utama dan maklumat syarikat.

  Condensed Consolidated Financial Statement Key Statistic Media Release Slide Presentation Webcast Audio File
(mp3)
FY2006 Financial Result
[31 Jan 2007]

Download
135 KB (PDF)

Download
45 KB (PDF)

Download
125 MB (PDF)

Download
4.19 MB (PDF)

View Video
43:10 mins

-
3Q2006 Financial Result
[31 Oct 2006]

Download
196 KB (PDF)

Download
45 KB (PDF)

Download
125 MB (PDF)

Download
3.52 MB (PDF)

- -
1H2006 Financial Result
[27 Apr 2006]

Download
190 KB (PDF)

Download
45 KB (PDF)

Download
125 MB (PDF)

Download
245 KB (PDF)

View Video
56:16 mins

Listen Audio
56:16 mins

1Q2006 Financial Result
[15 Feb 2006]

Download
172 KB (PDF)

Download
43 KB (PDF)

Download
125 MB (PDF)

Download
113 KB (PDF)

-

Listen Audio
20:56 mins

Seksyen prestasi kewangan memberikan data kewangan utama dan maklumat syarikat.

  Condensed Consolidated Financial Statement Key Statistic Media Release Slide Presentation Audio File
(mp3)
FY2005 Financial Result [15 Feb 2006]

Download
160 KB (PDF)

Download
46 KB (PDF)

Download
125 MB (PDF)

Download
7.09 KB (PDF)

Listen Audio
23:02 mins

3Q2005 Financial Result [27 Oct 2005]

Download
159 KB (PDF)

Download
47 KB (PDF)

Download
125 MB (PDF)

Download
740 KB (PDF)

-
1H2005 Financial Result [01 Aug 2005]

Download
72 KB (PDF)

Download
46 KB (PDF)

Download
125 MB (PDF)

Download
862 KB (PDF)

-
1Q2005 Financial Result [06 May 2005]

Download
72 KB (PDF)

Download
44 KB (PDF)

Download
125 MB (PDF)

- -

Seksyen prestasi kewangan memberikan data kewangan utama dan maklumat syarikat.

  Media Release
FY2004 Financial Result
[16 Mar 2005]

Download
125 MB (PDF)

Nota:
1. Tertakluk kepada kelulusan Lembaga.
2. Siar web memerlukan IE 6, Media Player 8 & keatas.

Get Adobe ReaderAdobe Acrobat Reader is needed to view the documents.
If you don't already have it installed on your computer, click on the icon to download it.