Perhubungan Pelabur

Adalah menjadi matlamat utama Bursa Malaysia untuk mempamerkan standard integriti tertinggi kepada komuniti pemegang saham dan pelabur kami. Kami komited untuk membina hubungan jangka panjang berasaskan pendedahan yang adil dan tepat masa, ketelusan, keterbukaan dan komunikasi berkesan.

Untuk perkara berkaitan Perhubungan Pelabur, sila hubungiir@bursamalaysia.com

Investor Relations

Berita

Annual Report & CG Report - 2017

BackFeb 28, 2018
Annual Report for Financial Year Ended 31 Dec 2017
Subject Annual Report & CG Report - 2017Please refer attachment below.

 


Announcement Info

Company Name BURSA MALAYSIA BERHAD
Stock Name BURSA
Date Announced 28 Feb 2018
Category Document Submission
Reference Number DCS-14022018-00002

Attachments

  1. CG_Report_2017_of_Bursa_Malaysia_Berhad.pdf (Size: 943,604 bytes)
  2. Annual_Report_2017_of_Bursa_Malaysia_Berhad.pdf (Size: 3,043,796 bytes)
  3. Abridged_AR2017-NoticeOf41stAGM-ProxyForm-RequestForm-AdminGuide.pdf (Size: 2,354,565 bytes)
  4. Appendix_A_to_the_Notice_of_41st_AGM-_Proposed_New_Constitution_of_Bursa_Malaysia_Berhad.pdf (Size: 683,526 bytes)