Perhubungan Pelabur

Adalah menjadi matlamat utama Bursa Malaysia untuk mempamerkan standard integriti tertinggi kepada komuniti pemegang saham dan pelabur kami. Kami komited untuk membina hubungan jangka panjang berasaskan pendedahan yang adil dan tepat masa, ketelusan, keterbukaan dan komunikasi berkesan.

Untuk perkara berkaitan Perhubungan Pelabur, sila hubungiir@bursamalaysia.com

Investor Relations

Berita

Additional Listing Announcement

BackJul 12, 2018

1. Details of Corporate Proposal

Involve issuance of new type/class of securities ? No
Types of corporate proposal Others
Details of corporate proposal Bursa Malaysia Berhad (Bursa)'s Share Grant Plan (SGP): Vesting of ordinary shares of Bursa under the 2015 Restricted Share Plan (RSP) Grant of the SGP
No. of shares issued under this corporate proposal 464,550
Issue price per share ($$) Malaysian Ringgit (MYR)   4.7200
Par Value($$) (if applicable) Malaysian Ringgit (MYR)   0.000
Latest issued share capital after the above corporate proposal in the following
Units 806,715,821
Issued Share Capital ($$) Malaysian Ringgit (MYR) 414,434,759.500
Listing Date 13 Jul 2018

2. Details of Corporate Proposal

Involve issuance of new type/class of securities ? No
Types of corporate proposal Others
Details of corporate proposal Bursa's SGP: Vesting of ordinary shares in Bursa under the 2016 RSP Grant of the SGP
No. of shares issued under this corporate proposal 440,550
Issue price per share ($$) Malaysian Ringgit (MYR)   5.2500
Par Value($$) (if applicable) Malaysian Ringgit (MYR)   0.000
Latest issued share capital after the above corporate proposal in the following
Units 807,156,371
Issued Share Capital ($$) Malaysian Ringgit (MYR) 416,747,647.000
Listing Date 13 Jul 2018

3. Details of Corporate Proposal

Involve issuance of new type/class of securities ? No
Types of corporate proposal Others
Details of corporate proposal Bursa's SGP: Vesting of ordinary shares in Bursa under the 2016 RSP Grant of the SGP (third tranche)
No. of shares issued under this corporate proposal 2,100
Issue price per share ($$) Malaysian Ringgit (MYR)   5.0200
Par Value($$) (if applicable) Malaysian Ringgit (MYR)   0.000
Latest issued share capital after the above corporate proposal in the following
Units 807,158,471
Issued Share Capital ($$) Malaysian Ringgit (MYR) 416,758,189.000
Listing Date 13 Jul 2018

4. Details of Corporate Proposal

Involve issuance of new type/class of securities ? No
Types of corporate proposal Others
Details of corporate proposal Bursa's SGP: Vesting of ordinary shares in Bursa under the 2017 RSP Grant of the SGP
No. of shares issued under this corporate proposal 307,800
Issue price per share ($$) Malaysian Ringgit (MYR)   6.7500
Par Value($$) (if applicable) Malaysian Ringgit (MYR)   0.000
Latest issued share capital after the above corporate proposal in the following
Units 807,466,271
Issued Share Capital ($$) Malaysian Ringgit (MYR) 418,835,839.000
Listing Date 13 Jul 2018

5. Details of Corporate Proposal

Involve issuance of new type/class of securities ? No
Types of corporate proposal Others
Details of corporate proposal Bursa's SGP: Vesting of ordinary shares in Bursa under the 2017 RSP Grant of the SGP (second tranche)
No. of shares issued under this corporate proposal 1,200
Issue price per share ($$) Malaysian Ringgit (MYR)   6.4800
Par Value($$) (if applicable) Malaysian Ringgit (MYR)   0.000
Latest issued share capital after the above corporate proposal in the following
Units 807,467,471
Issued Share Capital ($$) Malaysian Ringgit (MYR) 418,843,615.000
Listing Date 13 Jul 2018

6. Details of Corporate Proposal

Involve issuance of new type/class of securities ? No
Types of corporate proposal Others
Details of corporate proposal Bursa's SGP: Vesting of ordinary shares in Bursa under the 2017 RSP Grant of the SGP (third tranche)
No. of shares issued under this corporate proposal 1,500
Issue price per share ($$) Malaysian Ringgit (MYR)   6.2200
Par Value($$) (if applicable) Malaysian Ringgit (MYR)   0.000
Latest issued share capital after the above corporate proposal in the following
Units 807,468,971
Issued Share Capital ($$) Malaysian Ringgit (MYR) 418,852,945.000
Listing Date 13 Jul 2018

7. Details of Corporate Proposal

Involve issuance of new type/class of securities ? No
Types of corporate proposal Others
Details of corporate proposal Bursa's SGP: Vesting of ordinary shares in Bursa under the 2018 RSP Grant of the SGP (first tranche)
No. of shares issued under this corporate proposal 1,900
Issue price per share ($$) Malaysian Ringgit (MYR)   7.1600
Par Value($$) (if applicable) Malaysian Ringgit (MYR)   0.000
Latest issued share capital after the above corporate proposal in the following
Units 807,470,871
Issued Share Capital ($$) Malaysian Ringgit (MYR) 418,866,549.000
Listing Date 13 Jul 2018

8. Details of Corporate Proposal

Involve issuance of new type/class of securities ? No
Types of corporate proposal Others
Details of corporate proposal Bursa's SGP: Vesting of ordinary shares in Bursa under the 2018 RSP Grant of the SGP (second tranche)
No. of shares issued under this corporate proposal 1,900
Issue price per share ($$) Malaysian Ringgit (MYR)   6.8900
Par Value($$) (if applicable) Malaysian Ringgit (MYR)   0.000
Latest issued share capital after the above corporate proposal in the following
Units 807,472,771
Issued Share Capital ($$) Malaysian Ringgit (MYR) 418,879,640.000
Listing Date 13 Jul 2018

9. Details of Corporate Proposal

Involve issuance of new type/class of securities ? No
Types of corporate proposal Others
Details of corporate proposal Bursa's SGP: Vesting of ordinary shares in Bursa under the 2018 RSP Grant of the SGP (third tranche)
No. of shares issued under this corporate proposal 1,900
Issue price per share ($$) Malaysian Ringgit (MYR)   6.6200
Par Value($$) (if applicable) Malaysian Ringgit (MYR)   0.000
Latest issued share capital after the above corporate proposal in the following
Units 807,474,671
Issued Share Capital ($$) Malaysian Ringgit (MYR) 418,892,218.000
Listing Date 13 Jul 2018

 

Remarks :


Issues shares as at 12 April 2018 (after bonus issue) = 806,251,271
Number of issued shares on 12 July 2018 = 1,223,400
Total number of issued shares as at 12 July 2018 is 807,474,671

Bursa shares Total issued share capital as at 12 April 2018 = RM412,242,083.50
Issued share capital on 12 July 2018 = RM 6,650,134.50
Total issued share capital as at 12 July 2018 is RM418,892,218.00Announcement Info

Company Name BURSA MALAYSIA BERHAD
Stock Name BURSA
Date Announced 12 Jul 2018
Category Additional Listing Announcement
Reference Number ALA-03072018-00009