Perhubungan Pelabur

Adalah menjadi matlamat utama Bursa Malaysia untuk mempamerkan standard integriti tertinggi kepada komuniti pemegang saham dan pelabur kami. Kami komited untuk membina hubungan jangka panjang berasaskan pendedahan yang adil dan tepat masa, ketelusan, keterbukaan dan komunikasi berkesan.

Untuk perkara berkaitan Perhubungan Pelabur, sila hubungiir@bursamalaysia.com

Investor Relations

Perubahan Pemegangan Saham

Perubahan Pemegangan Saham

Next Page >
Tahun:
By Category :
Date Title
07 Feb 2018
17 Jan 2018
10 Jan 2018
09 Jan 2018
08 Jan 2018
03 Jan 2018
28 Dec 2017
27 Dec 2017
26 Dec 2017
22 Dec 2017
21 Dec 2017
18 Dec 2017
14 Dec 2017
11 Dec 2017
08 Dec 2017
07 Dec 2017
06 Dec 2017
05 Dec 2017
04 Dec 2017
29 Nov 2017

Next Page >