Soalan Lazim Perhubungan Pelabur (FAQ)

 • Laporan Tahunan
  S: Di mana saya boleh dapatkan Laporan Tahunan Bursa Malaysia Berhad?

  J: Sila klik di sini

 • Sumber Kewangan yang boleh Digunakan
  S: Adakah anda memiliki semua wang tunai dalam baki tunai anda? Apa yang memberi kesan kepada tahap tunai anda?

  J: Kami hanya memiliki sebahagian daripada kira-kira Wang Tunai. Lebih tinggi baki tunai adalah biasanya disebabkan oleh dana yang lebih banyak daripada operasi, margin lebih tinggi tunai yang diterima oleh Bursa derivatif penjelasan dan cagaran Wang Tunai untuk aktiviti meminjam sekuriti dan pinjaman (SBL).

  s: Bagaimana saya mengira sumber-sumber kewangan yang boleh digunakan?

  J: "Sumber kewangan yang boleh digunakan" boleh diperolehi seperti berikut:

  Wang Tunai dan baki di Bank + Pelaburan jangka pendek + Pelaburan Lain - terlaras pemiutang* - Sumbangan CGF dari senarai peserta Dagangan"

  Nota: *Pemiutang perdagangan larasan = Pemiutang perdagangan faedah kurang terakru

 • Keputusan Kewangan
  S: Bilakah Bursa Malaysia mengumumkan keputusan kewangannya?

  J:Bursa Malaysia mengumumkan keputusan suku tahunan pada April, Julai, Oktober dan Januari/Februari. Anda boleh mendaftar dengan servis langganan emel kami untuk mendapatkan notifikasi

  S: Dimana saya boleh mendapatkan laporan kewangan Bursa terkini ?

  J: Sila Klik disini untuk melihat laporan kewangan terkini

  S.Di mana saya boleh mencari maklumat mengenai keputusan kewangan sejarah Bursa Malaysia Berhad?

  J: Sila Klik Disini

  Maklumat ini juga terdapat di maklumat kewangan kami. Sila Klik Di sini

 • Sejarah Statistik Pasaran
  S: Bagaimana anda mendapat kembali tarikh yang lepas statistik pasaran untuk rujukan?

  J: Untuk gambaran statistik pasaran suku tahunan, sila klik di sini.Bursa Malaysia caj kebelakangan maklumat mengikut jenis permintaan. Anda boleh menulis surat kepada Jabatan khidmat pelanggan kami di customerservice@bursamalaysia.com untuk semua statistik pasaran yang lalu.

 • Panduan Pengurusan
  S: Bolehkah pihak pengurusan memberikan satu panduan umum mengenai prospek pertumbuhan dan sasaran bagi tahun 2011?

  J: Melangkah ke hadapan, Bursa kekal komited dalam memastikan bahawa yang pasaran sekuriti terus menjadi berkekalan dan meriah walaupun meningkatkan ketidakstabilan dari faktor-faktor luaran. Kami akan terus berusaha untuk usaha untuk meningkatkan daya saing pasaran serta membangunkan dalam keberkesanan dan ketahanan pasaran kita.

  Pemangkin penarafan semula berpotensi untuk pasaran termasuk pecutan dalam pelaksanaan pelbagai program transformasi kerajaan, prospek untuk aktiviti penggabungan dan pengambilalihan yang lebih besar dan lagi jualan oleh Syarikat-syarikat berkaitan kerajaan. Malaysia yang kukuh ekonomi asas-asas, prospek positif dan berterusan domestik korporat pertumbuhan pendapatan juga dijangka terus menarik portfolio aliran masuk. Pengiktirafan Malaysia sebagai sebuah "Advanced baru muncul Pasaran"dalam siri Indeks FTSE Global ekuiti efektif Jun 2011 akan meningkatkan lagi daya tarikan pasaran kita.

  Tambahan pula, pelbagai inisiatif pasaran modal seperti yang diumumkan oleh yang Perdana Menteri semalam Invest Malaysia 2011 dan strategi-strategi yang melancarkan dalam 2 pelan induk pasaran modal dijangka akan mengakibatkan satu peningkatan minat dalam pasaran Malaysia.

  Kami juga melihat kehadapan untuk meningkatkan prestasi pada pasaran derivatif. Usaha akan diambil untuk menggalakkan pasaran derivatif kepada sektor pasaran runcit di Malaysia bersama-sama mempromosi ke dalam institusi peserta. Kepentingan dalam FKLI ini dijangka bergerak selaras dengan aktiviti pasaran sekuriti, manakala kepentingan produk utama kami, kontrak FCPO, dijangka dapat dikekalkan.

  Kami terus melabur dalam pembangunan pasaran modal dan persekitaran kawal selia sementara mengekalkan berhati-hati atas perbelanjaan kami. Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam 1Q11 dan sekiranya tiada sebarang perkembangan yang buruk, Kami menjangka tahap peningkatan aktiviti dalam pasaran dan kewangan keputusan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2011.

 • Imbasan Inisiatif
  S: Apakah perkembangan utama dan inisiatif bagi tahun ini ?

  J:

  Perkembangan & inisiatif pada tahun 2010
  Pengukuhan kecairan
  • CBBCs, ETF Baru, REIT Baru.
  • Pemindahan produk derivatif kepada Globex.
  • Peremajaan runcit.
  Meningkatkan Kecekapan
  • E-dividen.
  • Syarat-syarat kemasukan dwi pelesenan yang menenangkan.
  Mebina Kualiti
  • Pendidikan Pasaran dan Pengambilan
  • Meningkatkan standad CG.
  Menglobalisasikan Pasaran Kami
  • CME's KL Hub sebagai pintu masuk bagi dagangan derivatif produk.
  • Kelulusan U.S CFTC.
  • Pengiktirafan China CBRC .
  • Memperluas jangkauan & profil pasaran modal Islam.
  • ASEAN link.
  • Kelulusan U.S. SEC.
  Perkembangan utama dan inisiatif dalam 2009
  Meningkatkan Akses
  • Pelancaran Akses Pasaran Langsung untuk pasaran sekuriti.
  • Pengenalan kepada SBL-Negotiated Trade.
  • Pengenalan pasaran menjadikan waran berstruktur dan Pertukaran didagangkan dana.
  Meningkatkan Kecekapan
  • Mengumpul dana dan Lembaga rangka struktur baru.
  • Penstrukturan semula saiz minimum Tick.
  • Memendekkan dagangan henti.
  Membangunkan Produk dan Servis baru
  • Pelancaran siri Indeks FTSE Bursa Malaysia minyak sawit perladangan.
  • Penyenaraian IPO asing
  • Penyenaraian Sukuk dan Bon.
  Menglobalisasi Pasaran
  • Peningkatan KLCI FBM KLCI.
  • Kerjasama strategik dengan CME.
  • Pelancaran Bursa Suq-Al Sila'.
  Perkembangan & inisiatif pada tahun 2008
  Menguatkan Kecairan
  • Pendidikan berterusan runcit.
  • Mebuat rangka kerja pasaran.
  • Penyusunan semula Lembaga.
  • Peningkatan SBL (OTC Model).
  • Dirunding besar perdagangan (derivatif).
  • Penstrukturan semula minimum bidaan.
  Globalisasi
  • Kelulusan CFTC.
  • Platfom Pelbagai matawang.
  Akses dan Pengagihan
  • Derivtif DMA.
  • Kemasukan 2 peserta dagangan derivatif baru.
  • Bursa Dagangan Sekuriti.
  • Ekuiti DMA.
  • Pautan Asean.
  Produk Baru
  • Niaga USD Minyak Sawit Mentah.
  • Pelbagai matawang ETF.
  • Mempertingkatkan pelbagai produk KLCI
  • Thematic ETF.
  Hub Kewangan Islamik
  • Produk Islamik(i-ETFs & i-REITs).
  • Kemasukan broker asing 3 (1 diluluskan).
  • SBL Islamik
  • Bursa Suq-Al Sila'.
 • Fi Pasaran Sekuriti dan Derivatif
  S: Dimana boleh saya dapatkan petikan kajian semula ke atas yuran bagi sekuriti dan pasaran derivatif?

  J: TPerubahan dalam yuran sekuriti adalah seperti berikut: -

  2001 dan 2002: -

  • Yuran penjelasan urusniaga pasaran telah disemak semula daripada 0.05% kepada 0.04% cap RM200 (berkuatkuasa 1 Julai 2001)
  • Mengarahkan yuran penjelasan transaksi perniagaan telah disemak semula daripada 0.05% tertakluk kepada jumlah minimum sebanyak RM25 dan cap RM250 kepada 0.04% tertakluk kepada jumlah minimum sebanyak RM10 dan gucap RM200 (berkesan 2 Jan 2002)

  2005: -

  • Yuran penjelasan urusniaga pasaran telah ditetapkan iaitu 0.04%, cap RM500 (berkesan 21 Okt 2005)
  • Langsung urusniaga perniagaan penjelasan bayaran telah ditetapkan pada 0.04%, tertakluk kepada jumlah minimum sebanyak RM10 dan cap RM500 (berkesan 21 Okt 2005)

  2007: -

  • Rebat yuran penjelasan bersih (50%) bagi akaun aktiviti perdagangan hari sahaja (berkuatkuasa 3 Jan 2007.)
  • Rebat yuran penjelasan bersih ini tidak terpakai kepada masyarakat umum.

  2008: -

  • Urus niaga pasaran dan DBT penjelasan yuran tetap sebanyak 0.03%, cap pada RM1, 000 (berkuatkuasa 1 Jan 2008)

  Perubahan struktur yuran derivatif, sila muat turun di sini.

 • Pemegangan Saham & Pemilikan
  S: Adakah terdapat sekatan tentang pemilikan saham Bursa Malaysia Berhad?

  J: Ya, tidak ada sekatan tentang pemilikan saham oleh pemegang saham tunggal yang ingin memegang mengundi 5% atau lebih saham di Bursa Malaysia. Permohonan kelulusan boleh dibuat kepada Suruhanjaya Sekuriti, SC akan mengemukakan permohonan itu dengan cadangan kepada Menteri Kewangan. MOF boleh memberikan kelulusan tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat dan sebagai Transactions.

  S: Apakah struktur pegangan saham semasa Bursa Malaysia?

  A: Pemegang saham utama setakat 31 Mac 2011 :

  • Kemeterian Kewangan (18.86%)
  • Dana pembangunan pasaran modal (18.77%)

  Pegangan saham asing setakat 31 Mac 2011 berdiri pada 20.6%.

  S: Apa itu Bursa Malaysia Berhad terkini dan sejarah pegangan asing?

  J: Sila emel permintaan anda pada ir@bursamalaysia.com.

 • Halaju
  S: Bagaimana perkiraan seperti Bursa Malaysia memasarkan halaju? Ianya boleh didapati di dalam laman web ini?

  J: Halaju pusing ganti di Bursa boleh dikira harian, bulanan atau tahun sehingga kini. Formula ini adalah seperti berikut:

  Velositi Harian

  edah nilai pasaran dijalankan untuk hari itu X hari 248 / permodalan pasaran untuk hari = peratusan halaju harian

  *248= Standard faedah perdagangan hari.

  Velositi Bulanan

  Mengira purata halaju bulan. (Purata halaju setiap bulan)

  Velositi Bulanan

  Keseluruhan pasaran diniagakan nilai bagi setiap tahun / purata pasaran modal bagi tahun

  Contohnya:-

  Tuntuk mengira halaju digenapkan pasaran harian, anda boleh merujuk kepada "Scoreboard harian" bagi angka "harian nilai pasaran diniagakan" dan merujuk "Kekunci penunjuk" untuk mendapatkan "permodalan pasaran".

  Halaju pasaran digenapkan harian
  = Nilai pasaran harian didagangkan X permodalan pasaran 248 / harian
  = RM 0.76bil X 248 / RM 662.07 bil
  = 28%

 • Peraturan

  Pengarah-Pengarah yang tidak mematuhi keperluan Penyenaraian

  S: Bagaimanakah Bursa Malaysia memastikan bahawa Pengarah-pengarah PLC adalah bagi adil?

  J:

  1. Pertama, tindakan penguatkuasaan terhadap Pengarah-Pengarah akan diambil ke atas Pengarah-Pengarah yang terang-terangan telah diambil kira dengan Requirements(LRs) Penyenaraian. Ini perlu diwujudkan melalui pelbagai pertanyaan dan siasatan dan setelah ini telah diwujudkan, jenis pelanggaran perlu juga diambil kira dalam menentukan sama ada untuk meneruskan Pengarah Penguatkuasaan. Jenis pelanggaran tersebut akan melibatkan nilai urus niaga/acara, sama ada ia adalah urusniaga pihak berkaitan dan whther pelanggaran tersebut mampu pembetulan.
  2. Setelah kes prima facie ditubuhkan terhadap Pengarah, notis untuk menunjukkan sebab akan dikeluarkan di mana beliau akan diberikan masa yang khusus untuk membuat representasi secara bertulis tentang mengapa Bursa sekiranya tidak mendapati dia melanggar keperluan Penyenaraian untuk menyebabkan, membantu dan/atau bersubahat dengan Syarikat dan/atau untuk sengaja membenarkan Syarikat melanggar keperluan Penyenaraian.
  3. Berdasarkan jawapan kepada notis untuk menunjukkan sebab, Bursa akan membuat penilaian sama ada penjelasan Pengarah itu boleh diterima atau tidak. Penilaian akan dilakukan oleh Committee(RMC) Pengurusan peraturan-peraturan yang terdiri daripada Ketua-Ketua dari peraturan-peraturan dan undang-undang. Selepas mengambil kira semua fakta-fakta dan hal keadaan kes/pelanggaran, RMC akan menentukan sama ada Pengarah adalah terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Syarikat. Penalti untuk dicadangkan kepada Jawatankuasa Penyenaraian akan ditentukan berdasarkan pengurangan dan memburukkan lagi faktor-faktor yang khusus kepada Pengarah. Memburukkan lagi faktor-faktor yang akan merangkumi antara lain, sama ada Pengarah sendiri telah mendapat keuntungan dari pelanggaran tersebut oleh Syarikat atau telah terlampau cuai atau terang-terangan diambil kira keperluan Penyenaraian.
  4. Sebelum Jawatankuasa Penyenaraian (yang terdiri daripada wakil-wakil dari pelbagai organisasi cemerlang) memutuskan pengenaan penalti kepada Pengarah, Pengarah juga akan diberi peluang untuk membuat representasi lisan sebelum Jawatankuasa Penyenaraian.
  5. Jenis hukuman yang diputuskan oleh Jawatankuasa Penyenaraian juga adalah berdasarkan tebatan dan memburukkan lagi faktor-faktor yang khusus kepada Pengarah.
  6. Sebaik sahaja hukuman telah dikenakan, Pengarah yang terlibat mempunyai satu lagi peluang untuk merayu kepada Bursa di denda yang dikenakan. Rayuan itu akan didengar oleh Jawatankuasa bersesuaian Rayuan rayuan keputusan akan dianggap muktamad.

  Syarikat-syarikat yang memohon untuk disenaraikan

  S: Mengapa syarikat-syarikat China memilih Singapura atau Hong Kong sebagai satu destinasi daripada Malaysia? Ianya disebabkan oleh beberapa ketetapan/peraturan?

  J:Kita senantiasa berhati-hati pada daya saing Bursa Saham serantau. Dalam hal ini, kami bersama-sama dengan Suruhanjaya Sekuriti (SC), telah dipinda kami Penyenaraian bulan April 2007 untuk memudahkan senarai merentas sempadan dan juga selaras dengan Nota-Nota panduan yang dikeluarkan oleh SC sama. Kami juga menjalankan ' roadshow ' dan persidangan-persidangan, kedua-dua tempatan dan luar negara, menggalakkan kami daya saing dan daya tarikan sebagai destinasi penyenaraian bagi syarikat-syarikat asing.

  Langkah-langkah liberalisasi yang tambahan juga telah diumumkan pada bulan Jun 2009 oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menarik syarikat-syarikat asing untuk menyenaraikan di Malaysia. Silaklik di sini untuk melihat soalan-soalan lazim bagi keperluan ekuiti Bumiputera bagi syarikat-syarikat yang memohon untuk disenaraikan di Bursa Malaysia.

 • Melabur di Malaysia : Langkah Liberalisasi Pasaran Modal
  S: Apa yang telah menjadi kunci pengumuman liberalisasi pasaran modal yang dibuat semasa Invest Malaysia?

  J: Sila klik di sini


Soal Jawab bagi Taklimat Keputusan Kewangan

 • Keputusan Kewangan 1Q11
  S:Bursa, sebelumnya ESOS tamat tempoh pada tahun 2010. Adakah terdapat sebarang pilihan tertunggak yang masih belum diberikan dari tranche ESOS ini?

  J: Jumlah sebanyak 31.4 juta saham telah dilaksanakan di bawah ESOS sebelumnya Skim. Ini adalah lebih rendah berbanding 13% dari jumlah syer (iaitu 65 juta saham) yang telah diluluskan oleh para pemegang saham yang diberikan di bawah skim itu. Dengan tarikh tamat ESOS, Semua Opsyen belum digunakan / tertunggak akan tidak diberikan.

  S: Wberikut adalah perbelanjaan penghapusan perisian, diletakkan

  J: Ia diletakkan di bawah "belanja pelbagai" "lain-lain perbelanjaan operasi".

  S: Mengapa kos kakitangan meningkat

  J: Kami mencatat pada 31 Mac 2011 adalah pada 630 orang vs 31 Mac 2010 mencatat 609 orang. Daripada kenaikan kos kakitangan bagi 1Q11 yang perlu dibayar kepada pihak meningkatkan jumlah pekerja, tarikan bakat & pembangunan serta yang kos peralihan CEO "One-off".