Perhubungan Pelabur

Adalah menjadi matlamat utama Bursa Malaysia untuk mempamerkan standard integriti tertinggi kepada komuniti pemegang saham dan pelabur kami. Kami komited untuk membina hubungan jangka panjang berasaskan pendedahan yang adil dan tepat masa, ketelusan, keterbukaan dan komunikasi berkesan.

Untuk perkara berkaitan Perhubungan Pelabur, sila hubungi ir@bursamalaysia.com

Investor Relations

Advanced Charts

Updated: 23 Mar 2018 12:29

Bursa Symbol: 1818 Currency: RM
Last Done: 11.020 Volume ('000): 209.8
Change: +0.040 % Change: 0.4
Day's Range: 10.920 - 11.040 52 Weeks' Range: 9.306 - 11.480

Duration: Style:
View: Compared To:

Customise Chart