Perhubungan Pelabur

Adalah menjadi matlamat utama Bursa Malaysia untuk mempamerkan standard integriti tertinggi kepada komuniti pemegang saham dan pelabur kami. Kami komited untuk membina hubungan jangka panjang berasaskan pendedahan yang adil dan tepat masa, ketelusan, keterbukaan dan komunikasi berkesan.

Untuk perkara berkaitan Perhubungan Pelabur, sila hubungi ir@bursamalaysia.com

Investor Relations

Advanced Charts

Updated: 18 Jun 2018 11:08

Bursa Symbol: 1818 Currency: RM
Last Done: 7.830 Volume ('000): 144.7
Change: -0.110 % Change: -1.4
Day's Range: 7.820 - 7.920 52 Weeks' Range: 6.313 - 8.200

Duration: Style:
View: Compared To:

Customise Chart