Perhubungan Pelabur

Adalah menjadi matlamat utama Bursa Malaysia untuk mempamerkan standard integriti tertinggi kepada komuniti pemegang saham dan pelabur kami. Kami komited untuk membina hubungan jangka panjang berasaskan pendedahan yang adil dan tepat masa, ketelusan, keterbukaan dan komunikasi berkesan.

Untuk perkara berkaitan Perhubungan Pelabur, sila hubungi ir@bursamalaysia.com

Investor Relations

Hubungan IR

Kami mengalu-alukan sebarang bentuk maklum balas/komen:

Hal-hal berkaitan Perhubungan Pelabur:

Sila hubungi pasukan di:
Perhubungan Pelabur,
13th Floor, Exchange Square,
Bukit Kewangan,
50200 Kuala Lumpur, Malaysia
ir@bursamalaysia.com

atau, anda boleh hubungi kami terus di:

Ms Rasmona Abdul Rahman
Head, Investor Relations
+603 2034 7175
rasmona@bursamalaysia.com

Untuk pertanyaan am:

Sila emel kepada customer.bursamalaysia.com

Jika anda tidak dapat mencari jawapan kepada pertanyaan anda, sila mendaftar dan menghantar kepada kami soalan anda melalui portal Pusat Bantuan.

Sila ambil maklum bahawa kami akan memberi maklum balas terhadap semua soalan yang munasabah dan permintaan untuk maklumat secepat mungkin.