Perhubungan Pelabur

Adalah menjadi matlamat utama Bursa Malaysia untuk mempamerkan standard integriti tertinggi kepada komuniti pemegang saham dan pelabur kami. Kami komited untuk membina hubungan jangka panjang berasaskan pendedahan yang adil dan tepat masa, ketelusan, keterbukaan dan komunikasi berkesan.

Untuk perkara berkaitan Perhubungan Pelabur, sila hubungi ir@bursamalaysia.com

Investor Relations

Maklumat Penarafan Kredit

Bursa Malaysia Berhad tidak diberi penarafan oleh mana-mana agensi kredit memandangkan syarikat ini tidak mempunyai apa-apa pinjaman. Di bawah adalah pautan yang memberikan anda maklumat berkenaan dengan penarafan kredit bagi Malaysia.