Perhubungan Pelabur

Adalah menjadi matlamat utama Bursa Malaysia untuk mempamerkan standard integriti tertinggi kepada komuniti pemegang saham dan pelabur kami. Kami komited untuk membina hubungan jangka panjang berasaskan pendedahan yang adil dan tepat masa, ketelusan, keterbukaan dan komunikasi berkesan.

Untuk perkara berkaitan Perhubungan Pelabur, sila hubungi ir@bursamalaysia.com

Investor Relations

Sekatan-sekatan Pemegangan Saham

 • Seksyen 25 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 menyatakan bahawa tiada seorang pun boleh memasuki mana-mana perjanjian atau persetujuan untuk membeli saham-saham dalam saham Bursa Malaysia Berhad, jika pembelian saham-saham sebegitu, bersama-sama dengan mana-mana saham yang telap undi pegang oleh orang sebegitu atau oleh orang sebegitu dan orang-orang yang bertindak bersama-sama dengannya bersamaan dengan 5.0 peratus atau lebih daripada modal saham terbitan dan terbayar saham-saham Bursa Malaysia Berhad, tanpa memperoleh kelulusan awal Menteri Kewangan.

 • Satu permohonan untuk kelulusan harus dibuat oleh orang yang ingin membeli saham-saham itu dan harus dihantar kepada Suruhanjaya Sekuriti, dimana Suruhanjaya Sekuriti harus menghantar permohonan sebegitu dengan syor-syor kepada Menteri Kewangan.

 • Permohonan perlu dihantar kepada :

  YBhg. Datuk Ranjit Ajit Singh
  Pengerusi
  Suruhanjaya Sekuriti
  3 Persiaran Bukit Kiara
  Bukit Kiara
  50490 Kuala Lumpur
  Malaysia

 • Permohonan mestilah disertakan dengan maklumat dan justifikasi transaksi.