Perhubungan Pelabur

Adalah menjadi matlamat utama Bursa Malaysia untuk mempamerkan standard integriti tertinggi kepada komuniti pemegang saham dan pelabur kami. Kami komited untuk membina hubungan jangka panjang berasaskan pendedahan yang adil dan tepat masa, ketelusan, keterbukaan dan komunikasi berkesan.

Untuk perkara berkaitan Perhubungan Pelabur, sila hubungi ir@bursamalaysia.com

Investor Relations

Laporan Tahunan

Annual Report 2017

Laporan Tahunan 2017

Download Report
4.80 MB (PDF)

E-Book VersionLihat

Laporan Kewangan
Yang Diringkaskan

English VersionLihat
BM VersionLihat
Chinese VersionLihat

Pesanan CEO

English VersionLihat
BM VersionLihat
Chinese VersionLihat

Notis AGM

English VersionLihat
BM VersionLihat
Chinese VersionLihat

Laporan Tahunan Sebelumnya

Year PDF HTML FLASH Translated Content
Annual Report 2016

Download Report
2.13 MB (PDF)

FLASH Version

Abridged Annual Reports

English  BM  Chinese 

CEO's Message

English  BM  Chinese 

Notice Of AGM

English  BM  Chinese 

Annual Report 2015

Download Report
2.83 MB (PDF)

Versi HTML

FLASH Version

Abridged Annual Reports

English  BM  Chinese 

CEO's Message

English  BM  Chinese 

Notice Of AGM

English  BM  Chinese 

Annual Report 2014

Download Report
2.74 MB (PDF)

Versi HTML

E-Book Version

Abridged Annual Reports

English  BM  Chinese 

CEO's Message

English  BM  Chinese 

Notice Of AGM

English  BM  Chinese 

Annual Report 2013

Download Report
2.79 MB (PDF)

Versi HTML

E-Book Version

Abridged Annual Reports

English  BM  Chinese 

CEO's Message

English  BM  Chinese 

Chairman's Message

English  BM  Chinese 

Notice Of AGM

English  BM  Chinese 

Annual Report 2012

Download Report
40.53 MB (PDF)

FLASH Version

Annual Report 2011

Download Report
2.96 MB (PDF)

FLASH Version

Annual Report 2010

Download Report
6.43 MB (PDF)

FLASH Version

Annual Report 2009

Download Report
3.50 MB (PDF)

FLASH Version

Annual Report 2008

Download Report
7.17 MB (PDF)

FLASH Version

Annual Report 2007

Download Report
3.21 MB (PDF)

Annual Report 2006

Download Report
2.34 MB (PDF)

Annual Report 2005

Download Report
6.30 MB (PDF)

Annual Report 2004

Download Report
2.76 MB (PDF)

Annual Report 2003

Download Report
3.58 MB (PDF)

Annual Report 2002

Download Report
2.97 MB (PDF)


Download Market Review
4.25 MB (PDF)

FLASH Version

Annual Report 2001

Download Report
5.76 MB (PDF)

Annual Report 2000

Download Report
3.07 MB (PDF)

Annual Report 1999

Download Report
4.48 MB (PDF)

Get Adobe ReaderAdobe Acrobat Reader is needed to view the documents.
If you don't already have it installed on your computer, click on the icon to download it.