Perhubungan Pelabur

Adalah menjadi matlamat utama Bursa Malaysia untuk mempamerkan standard integriti tertinggi kepada komuniti pemegang saham dan pelabur kami. Kami komited untuk membina hubungan jangka panjang berasaskan pendedahan yang adil dan tepat masa, ketelusan, keterbukaan dan komunikasi berkesan.

Untuk perkara berkaitan Perhubungan Pelabur, sila hubungi ir@bursamalaysia.com

Investor Relations

Polisi Dividen dan Pembayaran

Polisi Dividen:

Kami menjangka untuk mengisytihar dan membayar Dividen tahunan tidak kurang daripada 75% daripada PAT kami selepas MI berkenaan mana-mana tahun. Bagaimanapun, dalam menimbangkan tahap pembayaran Dividen, kami mengambil kira pelbagai faktor termasuk:

  1. Tahap ketersediaan tunai dan bersamaan tunai.
  2. Pulangan pada ekuiti dan perolehan tertahan, dan
  3. Tahap jangkaan kami untuk perbelanjaan modal dan rancangan-rancangan pelaburan lain
Financial Year Type Entitlement Date Payment Date
2017 1) Interim Dividend of 20.0 sen
2) Special Dividend of 15.0 sen
10 Aug 2017
10 Aug 2017
23 Aug 2017
23 Aug 2017
2016 1) Interim Dividend of 17.0 sen
2) Final Dividend of 17.0 sen
09 Aug 2016
05 Apr 2017
19 Aug 2016
18 Apr 2017
2015 1) Interim Dividend of 16.5 sen
2) Final Dividend of 18.0 sen
03 Aug 2015
05 Apr 2016
12 Aug 2015
18 Apr 2016
2014 1) Interim Dividend of 16.0 sen
2) Special Dividend of 20.0 sen
3) Final Dividend of 18.0 sen
05 Aug 2014
05 Aug 2014
03 Apr 2015
14 Aug 2014
14 Aug 2014
16 Apr 2015
2013 1) Interim Dividend of 16.0 sen
2) Special Dividend of 20.0 sen
3) Final Dividend of 16.0 sen
02 Aug 2013
02 Aug 2013
03 Apr 2014
15 Aug 2013
15 Aug 2013
16 Apr 2014
2012 1) Interim Dividend of 13.5 sen
2) Final Dividend of 13.5 sen
02 Aug 2012
03 Apr 2013
15 Aug 2012
16 Apr 2013
2011 1) Interim Dividend of 13.0
2) Final Dividend of 13.0 sen
03 Aug 2011
04 Apr 2012
16 Aug 2011
17 Apr 2012
2010 1) Interim Dividend of 9.5
2) Final Dividend of 10.5
02 Apr 2010
20 Apr 2011
13 Aug 2010
04 May 2011
2009 1) Interim Dividend
    a) 5.1 sen gross
    b) 5.0 sen tax exempt
2) Final Dividend of 9.0 sen tax-exempt
04 Aug 2009


02 Apr 2010
18 Aug 2009


15 Apr 2010
2008 1) Interim Dividend of 16.5 sen gross
2) Final Dividend of 7.8 sen gross
04 Aug 2008
17 Apr 2009
13 Aug 2008
04 May 2009
2007 1) Interim Dividend of 32 sen gross
2) Special Dividend of 28 sen gross
3) Final Dividend of 25 sen gross
01 Aug 2007
29 Oct 2007
18 Apr 2008
10 Aug 2007
07 Nov 2007
30 Apr 2008
2006 1) Interim Dividend of 12.5 sen gross
2) Special Dividend of 28 sen gross
3) Final Dividend of 14 sen gross
15 Aug 2006
17 Nov 2006
23 April 2007
28 Aug 2006
30 Nov 2006
07 May 2007
2005 1) Interim Dividend of 10 sen gross
2) Capital repayment of 81 sen
3) Final Dividend of 10 sen gross
18 Aug 2005
15 Dec 2005
19 May 2006
29 Aug 2005
29 Dec 2005
31 May 2006