Perhubungan Pelabur

Adalah menjadi matlamat utama Bursa Malaysia untuk mempamerkan standard integriti tertinggi kepada komuniti pemegang saham dan pelabur kami. Kami komited untuk membina hubungan jangka panjang berasaskan pendedahan yang adil dan tepat masa, ketelusan, keterbukaan dan komunikasi berkesan.

Untuk perkara berkaitan Perhubungan Pelabur, sila hubungi ir@bursamalaysia.com

Investor Relations

AGM dan EGM

  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  Slide Presentation AGM Minutes Notice of AGM Webcast
31 March 2016

Download
4.7 MB (PDF)

Download
4.03 MB (PDF)

Download - English
61 KB (PDF)

Download - Bahasa Malaysia
27.3 KB (PDF)

Download - Chinese
71.2 KB (PDF)

AGM
2:05:53 mins

  Slide Presentation AGM Minutes Notice of AGM Webcast
31 March 2015

Download
2.97 MB (PDF)

Download
5.73 MB (PDF)

Download - English
51.2 KB (PDF)

Download - Bahasa Malaysia
22.0 KB (PDF)

Download - Chinese
83.4 KB (PDF)

AGM Part 1
51:41 mins

AGM Part 2
1:03:44 mins

AGM Part 3
50:58 mins

  Slide Presentation AGM Minutes Notice of AGM Webcast
27 March 2014

Download
2.23 MB (PDF)

Download
6.86 MB (PDF)

Download - English
1.23 MB (PDF)

Download - Bahasa Malaysia
1.23 MB (PDF)

Download - Chinese
1.23 MB (PDF)

AGM Part 1
53:27 mins

AGM Part 2
54:49 mins

AGM Part 3
53:19 mins

  Slide Presentation AGM Minutes Notice of AGM Webcast
28 March 2013

Download
2.23 MB (PDF)

Download
6.86 MB (PDF)

Download
1.23 MB (PDF)

AGM Part 1
51:33 mins

AGM Part 2
47:26 mins

AGM Part 3
46:30 mins

  Slide Presentation AGM Minutes EGM Minutes Notice of
AGM and EGM
Webcast
29 March 2012

Download
1.30 MB (PDF)

Download
3.70 MB (PDF)

-

Download
1.00 MB (PDF)

AGM Part 1
35:06 mins

AGM Part 2
41:54 mins

AGM Part 3
38:17 mins

  Slide Presentation AGM Minutes EGM Minutes Notice of
AGM and EGM
Webcast
14 April 2011

Download
919 KB (PDF)

Download
377 KB (PDF)

Download
321 KB (PDF)

Notice of AGM
137 KB (PDF)

Notice of EGM
191 KB (PDF)

AGM Slide
22:38 mins

Q & A Part 1
56:16 mins

Q & A Part 2
01:19:52 mins

  Slide Presentation AGM Minutes
29 March 2010

Download
1.02 MB (PDF)

Download
359 KB (PDF)

  Slide Presentation AGM Minutes
2 April 2009

Download
207 KB (PDF)

Download
393 KB (PDF)

Nota: Siar web memerlukan IE 6, Media Player 8 & ke atas

Get Adobe ReaderAdobe Acrobat Reader diperlukan untuk melihat dokumen ini.
Jika anda belum memasangnya di komputer, klik ikon ini untuk muat turun..