Perhubungan Pelabur

Adalah menjadi matlamat utama Bursa Malaysia untuk mempamerkan standard integriti tertinggi kepada komuniti pemegang saham dan pelabur kami. Kami komited untuk membina hubungan jangka panjang berasaskan pendedahan yang adil dan tepat masa, ketelusan, keterbukaan dan komunikasi berkesan.

Untuk perkara berkaitan Perhubungan Pelabur, sila hubungi ir@bursamalaysia.com

Investor Relations

Kalendar Kewangan

Date Event

Nota: Tarikh tertakhluk kepada keputusan Lembaga Pengarah

Date Event
Historical Events
2018
29 Oct 2018 3rd Quarter Results
30 Jul 2018 2nd Quarter Results
25 Apr 2018 1st Quarter Results
28 Mar 2018 AGM
05 Feb 2018 Full Year Results
2017
25 Oct 2017 3rd Quarter Results
26 Jul 2017 2nd Quarter Results
26 Apr 2017 1st Quarter Results
29 Mar 2017 AGM
03 Feb 2017 Full Year Results
2016
24 Oct 2016 3rd Quarter Results
25 Jul 2016 2nd Quarter Results
25 Apr 2016 1st Quarter Results
31 Mar 2016 AGM
02 Feb 2016 Full Year Results
2015
22 Oct 2015 3rd Quarter Results
15 Jul 2015 2nd Quarter Results
22 Apr 2015 1st Quarter Results
31 Mar 2015 AGM
2014
20 Oct 2014 3rd Quarter Results
17 Jul 2014 2nd Quarter Results
17 Apr 2014 1st Quarter Results
27 Mar 2014 AGM
29 Jan 2014 Full Year Results
2013
23 Oct 2013 3rd Quarter Results
18 Jul 2013 2nd Quarter Results
18 Apr 2013 1st Quarter Results
28 Mar 2013 AGM
31 Jan 2013 Full Year Results
2012
19 Oct 2012 3rd Quarter Results
18 Jul 2012 2nd Quarter Results
19 Apr 2012 1st Quarter Results
29 Mar 2012 AGM
09 Feb 2012 Full Year Results
2011
19 Oct 2011 3rd Quarter Results
19 Jul 2011 2nd Quarter Results
19 Apr 2011 1st Quarter Results
14 Apr 2011 AGM
27 Jan 2011 Full Year Results
2010
19 Oct 2010 3rd Quarter Results
16 Jul 2010 2nd Quarter Results
20 Apr 2010 1st Quarter Results
04 Feb 2010 Full Year Results
2009
16 Oct 2009 3rd Quarter Results
20 Jul 2009 2nd Quarter Results
17 Apr 2009 1st Quarter Results
02 Apr 2009 AGM
04 Feb 2009 Full Year Results
2008
24 Oct 2008 3rd Quarter Results
17 Jul 2008 Half Year Results
18 Apr 2008 1st Quarter Results
03 Apr 2008 AGM
31 Jan 2008 Full Year Results
2007
11 Oct 2007 3rd Quarter Results
17 Jul 2007 Half Year Results
25 Apr 2007 1st Quarter Results
06 Apr 2007 AGM
31 Jan 2007 Full Year Results
2006
31 Oct 2006 3rd Quarter Results
27 Jul 2006 Half Year Results
28 Apr 2006 AGM
27 Apr 2006 1st Quarter Results
15 Feb 2006 Full Year Results
2005
27 Oct 2005 3rd Quarter Results
01 Aug 2005 Half Year Results
26 May 2005 AGM
06 May 2005 1st Quarter Results
16 Mar 2005 Full Year Results